Spolupracujeme s kolegy


Veterinární dermatologie -  MVDr. Haasová  - rozpis služebSpecializované pracoviště pro kardiologii, interní medicínu, neurologii a onkologii


Ortopedie, chirurgie tvrdých tkání,  zobrazovací diagnostika , MVDr. Musil R.,  MVDr. Vlach  D.


Naše skvělé laboratoře ,laboratorní diagnostika